JVK Incasso - info@jvkincasso.nl - 06 - 24 65 65 59

LET OP, GEEN INCASSODIENSTVERLENING PER 31 MAART 2024.

Vordering indienen

Indien u een vordering wilt indienen, neem dan contact op via telefoon, Whatsapp of mail.

Mijn klant betaalt niet

Ik zoek een incassobureau en wil meer weten over JVK Incasso

Betaalverzoek ontvangen

Indien u een betaalafspraak wilt maken of een regeling wilt treffen, neem dan contact op via telefoon, Whatsapp of mail.

Heeft u te maken met onbetaalde facturen? Heeft u zelf meerdere pogingen gedaan om de klant te laten betalen, maar zonder resultaat? Bij JVK Incasso neem ik het incassotraject voor u uit handen op een prettige en oplossingsgerichte manier.

Incasso

Ik incasseer het geld waar u recht op hebt.

Debiteurenbeheer

Ik houd de termijnen nauwlettend in de gaten en kan aanmaningen versturen met uw logo.

Juridisch advies

Één aanspreekpunt voor al uw juridische vraagstukken.

Procederen

JVK incasso neemt, indien gewenst, het volledige juridische traject uit handen.

JVK Incasso is een Rotterdams incassobureau dat direct contact vooropstelt. Bij mij is er geen sprake van zaken die door verschillende behandelaren worden gedaan: u heeft één aanspreekpunt. Ik kies ervoor om klantbehoud centraal te stellen en de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Een no cure no pay afspraak is mogelijk. De ervaring leert dat een verkeerde incassomethode ervoor zorgt dat debiteuren stoppen met de zakelijke relatie. Als er echter een debiteur is die niet wil betalen, maar daartoe wel de mogelijkheden heeft, is een strengere aanpak ook mogelijk. Het gaat om maatwerk en juist dat maatwerk lever ik. U krijgt geen valse 99% slagingsbelofte, maar een eerlijke afweging van kansen gelet op het betaalgedrag en de middelen van de debiteur. Als de minnelijke fase geen soelaas biedt, dan maak ik de inschatting of procederen qua kosten vs. baten en juridische haalbaarheid mogelijk is. Een gerechtelijke procedure kan ik vervolgens namens u voeren. Ik help met het bijdragen aan een goede cashflow.

Maximale incassokosten (minimaal €40)

Bedrag van de openstaande rekening
Maximale incassokosten

Over de eerste € 2.500

15%

Over de volgende € 2.500

10%

Over de volgende € 5.000

5%

Over de volgende € 190.000

1%

Boven € 200.000

0,5%

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?


Wat betreft de incassokosten is het soms onduidelijk wanneer deze betaald moeten worden.

Voor de verschuldigdheid van incassokosten gelden 3 voorwaarden (in geval B2C / consumentenzaken):


> De factuurtermijn moet zijn verstreken.


> De 14 dagen na ontvangst van de

betalingsherinnering -ook wel WIK-nakomingsbrief of veertiendagenbrief

genoemd- zijn verstreken (o.g.v. art. 6:96 lid 6 BW).


> De hoogte van de incassokosten staan in de betalingsherinnering. Deze

zijn altijd minimaal 40,- euro en bedragen 15% van de eerste 2.500,- euro

(overige bedragen/percentages staan in het Besluit vergoeding voor

buitengerechtelijke incassokosten).


Voor de verschuldigdheid van

incassokosten bij B2B-overeenkomsten geldt de volgende voorwaarde:


> De factuurtermijn moet zijn verstreken.


De betalingsherinnering /veertiendagenbrief bij B2B is niet vereist voor verschuldigdheid van de incassokosten (o.g.v. art. 6:96 lid 4 BW).

Wel kan het verstandig zijn om in de Algemene Voorwaarden aan te geven dat de factuurtermijn een fatale termijn is en dat daarna

direct incassokosten gevorderd kunnen worden (omwille van transparantie naar de debiteur toe).

In de praktijk kiezen sommige bedrijven, uit oogpunt van klantvriendelijkheid, ervoor om alsnog bijv. een nadere 8-dagen- of 14-dagentermijn toe te passen

alvorens de incassokosten verschuldigd zijn. Voor het behoud van klanten kan dat een verstandige keuze zijn.

Contact

Indien u geïnteresseerd bent in mijn diensten of wanneer u andere vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen via onderstaand contactformulier of direct bellen met +31 6 24656559 Ik sta u graag te woord.


JVK Incasso - info@jvkincasso.nl - 06-24 65 65 59